02 322 6984
Hours: 8am-4pm PST M-Fri
 
TH

ABOUT US INTER-HERBS CO.,LTD, INDIAN CHOICE อินเตอร์ เฮิร์บ, อินเดี่ยนช้อยส์, เครื่องเทศ, ผงกะหรี่, เครื่องแกง

หลากหลายเรื่องราวแห่งความเป็นตัวตนในฐานะบทบาทผู้เชี่ยวชาญในการนำเครื่องเทศมาประกอบอาหาร ล้วนแล้วแต่ได้รับการปลูกฝังในรูปแบบการถ่ายทอดที่ใช้วิถีคิดความเป็นไทยกับความเป็นเทศ จนเกิดเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดต่อกันมาหลายรุ่นของความเป็น"มืออาชีพ" จนมาถึงวันนี้วันที่ได้นำเอาสิ่งที่คุ้นเคยชินมานำเสนอในรูปแบบที่ต้องสอดประสานกับการเป็น"สมัยนิยม" สะท้อนให้เห็นภาพวิธีคิดที่ผ่านขั้นตอนการกลั่นกรองบนพื้นฐานแห่งความเชื่อมั่นพร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่มีคุณภาพทุกมุมมอง

INTER-HERBS CO.,LTD

INTER HERBS ผลิต INDIAN CHOICE ขยายตลาดกลุ่มลูกค้าครัวเรือนที่ทันสมัย ทำการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ วางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อชั้นนำ และร้านค้าปลีกในตลาดประจำท้องถิ่น

  • เราผลักดันองค์กรภายใต้
  • มุมมองด้านการเงิน
  • มุมมองด้านความรู้และพัฒนา
  • มุมมองด้านลูกค้า
  • มุมมองด้านกระบวนการผลิต
  • มุมมองด้านสังคม

จุดวางจำหน่าย

  • พบกันในซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและตลาดสดทั่วไป"ภาคเหนือ : จังหวัดเชียงใหม่ พบเครื่องเทศ อินเดี่ยนช้อยส์ ได้ที่ ริมปิง ซุปเปอร์มาร์เก็ต ทุกสาขา และ ท็อป ซุปเปอร์มาร์เก็ต

                    

ภาคอีสาน โคราช พบเครื่องเทศ อินเดี่ยนช้อยส์ ได้ที่ คลังพลาซ่า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และ ท็อป ซุปเปอร์มาร์เก็ต

                    

ภาคใต้ จังหวัด ภูเก็ต พบเครื่องเทศ อินเดี่ยนช้อยส์ ได้ที่ ซุปเปอร์ชีป ซุปเปอร์มาร์เก็ต และ ท็อป ซุปเปอร์มาร์เก็ต